Wyzwania dla firm

Zmieniające się warunki rynkowe wymuszają na firmach ciągłe identyfikowanie obszarów kosztowych i podejmowanie działań optymalizacyjnych. Takim obszarem są koszty podatków od nieruchomości, użytkowania wieczystego i podatku akcyzowego zawartego w cenie energii, gazu czy wyrobów węglowych.

Dzięki unikalnemu know-how i doświadczeniu, eksperci Ayming Polska zweryfikują: 

  • czy podatki i opłaty płacone do gmin są uiszczane w odpowiedniej wysokości,
  • czy przedsiębiorstwo ma uregulowany stan faktyczny i prawny w zakresie podatków i opłat,
  • kiedy po raz ostatni był weryfikowany sposób naliczania podatków i opłat, a tym samym – czy jest to dokonywane prawidłowo,
  • czy dokumentacja techniczna jest aktualna,
  • jakie jest prawdopodobieństwo kontroli podatkowej oraz jakie mogą być jej skutki,
  • czy jest możliwa redukcja obciążeń podatkowych i odzyskanie nadpłat,
  • jak szybko oraz w zgodzie z przepisami wdrożyć wnioski z analizy tak, by przynieść wymierne oszczędności i wzrost efektywności kosztowej.