Zespół

POLAND MANAGEMENT


Magdalena Burzyńska

Dyrektor Zarządzający w Polsce

Łukasz Radosz
Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu

Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik
Manager Działu Podatków i Opłat

Piotr Radko
Manager Działu Ubezpieczeń Społecznych  i Środowiska Pracy

Małgorzata Boguszewska
Manager Działu Dotacji i Ulg B+R