Warunki prawne

1) INFORMACJE PRAWNE

Ta strona internetowa jest własnością Ayming Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SAS), zarejestrowana pod numerem B 414 119 735 w rejestrze spółek Nanterre, kapitał zakładowy 70.584.912,72 €, z siedzibą pod adresem 12/14/16, rue Sarah Bernhardt 92600 Asnières-sur-Seine, Francja.

Dyrektor Publikacji: Sophie Cormary, Dyrektor ds. Komunikacji

Redaktor: Sophie Cormary, Dyrektor ds.  Komunikacji

Obsługa strony internetowej: Ayming Polska

Projekt i produkcja: St John’s

2) OŚWIADCZENIE

Niniejsza strona internetowa została zarejestrowana w CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) pod numerem 1064116.

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA I DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ

Celem witryny Ayming Polska jest dostarczanie informacji na temat działalności Ayming Polska. Użytkownicy serwisu deklarują, że są świadomi powyższych informacji prawnych i zaakceptowali je bezwarunkowo przed korzystaniem ze strony internetowej. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i dostępności strony internetowej. Jednak Ayming Polska nie ponosi odpowiedzialności za okresowy brak dostępności strony internetowej z powodu konserwacji lub zmian wprowadzanych na niej lub z powodów technicznych, za które Ayming Polska nie jest odpowiedzialna. Ayming Polska zastrzega sobie prawo do modyfikacji, przerwania, zmiany lub usunięcia elementów ze strony internetowej w dowolnym czasie, prowadzących do braku dostępności funkcji lub treści na stronie internetowej, bez prawa do odszkodowania dla użytkowników. Ayming Polska zastrzega sobie również prawo do odmowy dostępu do strony internetowej.

4) PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Informacje zawarte na tej stronie internetowej, zarejestrowane znaki towarowe, logo, programy, teksty, obrazy, grafiki i bazy danych oraz struktura strony internetowej są wyłączną własnością Ayming Polska i są chronione przez prawa własności intelektualnej. Możliwe jest pobranie, kopiowanie lub drukowanie strony z witryny internetowej do użytku osobistego i pod warunkiem przestrzegania praw autorskich oraz innych praw dotyczących własności. Każde użycie w celach komercyjnych lub dystrybucja publiczna są zabronione. W żadnym przypadku nie udziela się zgody na przeformułowanie lub usunięcie zawartości strony internetowej. Jakiekolwiek inne użycie, wyraźnie nie określone, jest nieuprawnione i wymaga uprzedniej, pisemnej zgody od Ayming Polska. Zabrania się w szczególności: (i) przetwarzania marki i logo Ayming Polska (ii) tworzenia głębokich łączy hipertekstowych na elemencie strony innej niż strona główna, (iii) wykorzystania lub wyodrębnienia całości lub części baz danych wykorzystywanych przez stronę internetową, (iv) korzystania z programów używanych przez stronę lub (v) umieszczania czegokolwiek niezgodnego, co mogłyby naruszać prawa własności intelektualnej osób trzecich.

5) DANE PERSONALNE

Ayming Polska nie będzie zbierać informacji (nazwa, adres, numer telefonu, e-mail, pliki cookies lub aplety Java), umożliwiających personalną identyfikację, bezpośrednio lub pośrednio, chyba że zostaną one dobrowolnie nam przekazane, przez uzupełnienie odpowiednich formularzy. Jeżeli Ayming Polska otrzyma informacje personalne, zgodnie z ustawą o ochronie danych z dnia 6 stycznia 1978 r., zmienionej przez ustawę z dnia 6 sierpnia 2004 r., możliwe jest skorzystanie z prawa do dostępu, modyfikacji, sprostowania i usuwania swoich danych osobowych. Aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem + 33 (0) 1.41.49.41.00 lub listownie na następujący adres: Ayming Polska, Usługi Komunikacyjne, 185, avenue des Grésillons 92622 Gennevilliers Cedex, Francja. Zebrane informacje są przeznaczone wyłącznie dla Ayming Polska i nie będą przekazywane osobom trzecim.

6) PLIKI COOKIES

Cookies (pliki używane do rozpoznania użytkownika i optymalizowania jego nawigacji na stronie internetowej) i rejestracja adresu IP użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do zarządzania komputerowym systemem strony internetowej i analizy jego użycia (pomiar częstości, przeglądanie wzorów użytkowników...). Przypominamy, że użytkownicy mogą uniemożliwić korzystanie z plików cookies za pomocą funkcji na komputerze i/lub oprogramowania nawigacyjnego.

7) LINKI HIPERTEKSTOWE

Niniejsza strona internetowa zawiera linki do stron zewnętrznych, które mogą Cię zainteresować. Ayming Polska nie jest zobowiązana do sprawdzenia lub zatwierdzenia tych stron internetowych lub ich treści, lub do zagwarantowania, że linki działają i są aktualne. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść tych stron internetowych i korzystanie z tych linków odbywa się na własną odpowiedzialność. Każdy podmiot, zamierzający stworzyć link do naszej strony internetowej, jest do tego uprawniony pod warunkiem, iż łącze powraca do naszej strony głównej oraz po otrzymaniu wyraźnej i uprzedniej zgody.

Wszelkie trudności, roszczenia lub sprawy sporne dotyczące niniejszej strony internetowej podlegają przepisom prawa francuskiego. W przypadku sporu, sąd właściwy dla Paryża ma wyłączną jurysdykcję.

8) AKTUALIZACJA

Ayming Polska zastrzega sobie prawo do aktualizacji tego aktu prawnego w dowolnym momencie, w zależności od zmian w treści niniejszej strony internetowej. Zachęcamy wszystkich użytkowników do zapoznania się z tymi zasadami przed każdym skorzystaniem z naszej strony internetowej.

Prawa autorskie: © Ayming Polska - 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Marka Ayming Polska jest zarejestrowana w INPI pod numerem 11 3 880 807.