Podatki i opłaty lokalne 19 04 2016

Kiedy należny jest podatek od hal namiotowych?

Hale namiotowe to coraz częściej wykorzystywane przez przedsiębiorców obiekty w prowadzeniu działalności gospodarczej...

Hale namiotowe przede wszystkim nie posiadają fundamentów - nie są zatem trwale związane z gruntem. Definicja budynku zawarta w art. 3 pkt. 2  Ustawy Prawo budowlane wyraźnie wskazuje na konieczność spełnienia przesłanki trwałego związku z gruntem. Hale namiotowe najczęściej są przykręcone do podłoża za pomocą śrub. Konsekwentnie zatem nie powinny zostać opodatkowanie jako budynki.

Nie budynek więc budowla?

Stanowisko organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych w tej kwestii nie jest jednolite. Z jednej strony, namioty, jako tymczasowe obiekty budowlane mogą zostać potraktowane jako szczególny rodzaj budowli, który wyróżnia tylko czasowość użytkowania oraz brak trwałego połączenia z gruntem. Z drugiej strony, namioty jako tymczasowe obiekty budowlane, nie będące wymienione wprost jako budowla w przepisach prawa budowlanego, nie powinny zostać zaliczone do budowli w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (por. wyrok TK z dnia 13 września 2011 r. sygn. akt P 33/09).

 

 

Autor:

Magdalena Pietkiewicz
Konsultant
Dział Podatków i Opłat