Przemysł

Alchemia S.A.

Analiza potrzeb

Przegląd opłat ponoszonych z tytułu podatku od nieruchomości

Zaproponowane rozwiązania

Weryfikacja stanu faktycznego nieruchomości pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami prawa oraz ich interpretacjami przez właściwe organy. W przypadku identyfikacji niedoszacowań przygotowanie indywidualnej strategii pod kątem eliminacji lub minimalizacji potencjalnych kar.

Efekty współpracy

"Możemy zaświadczyć, iż działania Ayming Polska Sp. z o.o. wykonywane były w pełni profesjonalnie, rzetelnie i z zaangażowaniem. Specjaliści Ayming Polska Sp. z o.o. dysponujący odpowiednim know-how wykazali się także otwartością na potrzeby i wymagania Klienta."

Pobierz list referencyjny w PDF.

 

Alchemia jest dynamicznie rozwijającą się grupą firm z branży hutniczej. Koncentruje się on przede wszystkim na produkcji szerokiej gamy rur oraz innych wyrobów stalowych. Wyroby grupy są wykorzystywane w przemyśle naftowym, wydobywczym i gazownictwie, gdzie stawiane są wysokie wymagania co do wytrzymałości i jakości wyrobów.