Energia, gaz, woda

Cergia

Analiza potrzeb

Analiza kosztów w zakresie opłat środowiskowych.

Zaproponowane rozwiązania

Analiza wysokości opłat za korzystanie ze środowiska.

Plan działania dostosowany do potrzeb Klienta.

Aktywny nadzór nad przebiegiem procesu decyzyjnego przed organami administracyjnymi.

Efekty współpracy

"Przeprowadzona weryfikacja ponoszonych opłat za korzystanie ze środowiska przyniosła wymierne efekty w postaci oszczędności w latach obejmujących analizę."

Pobierz list referencyjny w PDF  

 

CergiaCergia S.A. – w 2012 roku rozpoczęła działalność pod nazwą EDF Toruń S.A. – toruńskie przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na wytwarzanie, obrót, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz wytwarzanie, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, obecnie należące do Grupy EDF. W skład EDF Toruń wchodzą: 3 elektrociepłownie, 14 kotłowni, 240,4 km sieci ciepłowniczych tworzących system miejski Torunia oraz 1804 szt. węzłów ciepłowniczych. Przedsiębiorstwo obsługuje głównie mieszkańców Torunia, nadwyżki sprzedaje do Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. oraz innych drobnych odbiorców.