Energia, gaz, woda

Dalkia

Analiza potrzeb

Przegląd opłat ponoszonych z tytułu podatku od nieruchomości.

Analiza wysokości składki na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie wypadkowe.

Zaproponowane rozwiązania

Weryfikacja stanu faktycznego nieruchomości pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami prawa oraz ich interpretacjami przez właściwe organy. W przypadku identyfikacji niedoszacowań przygotowanie indywidualnej strategii pod kątem eliminacji lub minimalizacji potencjalnych kar.

Analiza składek pod kątem ewentualnych ryzyk.

Przygotowanie indywidualnej strategii i wsparcie w zakresie minimalizacji skutków ewentualnych niedopłat.

Badanie poprawności dokumentacji i jej zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Efekty współpracy

"Wysokie standardy współpracy, a także skuteczność działania pozwoliły na pełną realizację naszych celów w założonym i pożądanym zakresie."

"Pracownicy wykazali się dużą wiedzą, fachowością, dyspozycyjnością działania oraz dobrą organizacją pracy."

Pobierz list referencyjny w PDF 

Pobierz list referencyjny w PDF 

 

DalkiaDalkia jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Od 20 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu w Polsce zatrudniając około 4500 pracowników i prowadząc działalność w 75 miastach. Tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska.