Zamknij

FEnIKS - fundusze unijne

Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), którego budżet to ponad 24 mld euro.

Home > Innowacje > Dotacje > FEnIKS – fundusze unijne
mufid-majnun-LVcjYwuHQlg-unsplash

Głównym celem FEnIKS jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

FEnIKS obejmuje:

 • obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym,
 • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne,
 • poprawę bezpieczeństwa transportu,
 • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia,
 • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Pierwsze nabory zostały już uruchomione na początku 2023 roku.

Oferta programu skierowana jest do:

 • przedsiębiorstw,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • właścicieli budynków mieszkalnych,
 • państwowych jednostek budżetowych i administracji publicznej,
 • dostawców usług energetycznych,
 • zarządców dróg krajowych i linii kolejowych,
 • służb ratowniczych (ratownictwo techniczne) i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu,
 • podmiotów zarządzających portami lotniczymi oraz portami morskimi.

Dla przedsiębiorców, zarówno dużych jak i MŚP najbardziej intersującymi działaniami w ramach programu FEnIKS są (za Szczegółowy Opis Priorytetów FENiKS):

Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna

Wsparcie skierowane będzie na:

 • modernizację energetyczną budynków zakładowych,
 • podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych,
 • zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie,
 • ciągów transportowych i zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych,
 • instalację urządzeń do produkcji, magazynowania, tankowania lub transportu wodoru.
Działanie FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza

Przykładowe typy projektów, kwalifikujących się do wsparcia:

 • sieć ciepłownicza/chłodnicza (wraz z magazynem energii),
 • źródła wysokosprawnej kogeneracji (wraz z magazynem energii),
 • magazyn energii cieplnej/elektrycznej,
 • sieć ciepłownicza/chłodnicza (wraz z magazynem energii),
 • źródła wysokosprawnej kogeneracji (wraz z magazynem energii),
 • źródła wysokosprawnej kogeneracji (wraz z magazynem energii) z wykorzystaniem gazu ziemnego.
DziałanieFENX.02.02 Rozwój OZE

Przykładowe typy projektów, kwalifikujących się do wsparcia:

 • budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej,
 • budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu (wraz z magazynem energii),
 • budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biomasy (wraz z magazynem energii),
 • budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z promieniowania słonecznego (wraz z magazynem energii),
 • budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z wiatru wraz z (wraz z magazynem energii),
 • magazyny energii elektrycznej lub cieplnej,
 • budowa i rozbudowa instalacji w zakresie wytwarzania wodoru z OZE (wraz z magazynem energii),
 • budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania ciepła z geotermii (wraz z magazynem energii),
 • budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych (wraz z magazynem energii).