Budowlana

Kamal

Analiza potrzeb

Analiza kosztów pod kątem ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową (ulgi B+R)

Przegląd kosztów zakupu energii elektrycznej.

Zaproponowane rozwiązania

Identyfikacja projektów B+R.

Właściwa kwalifikacja kosztów oparta na wiedzy naukowo-technicznej, regulacjach prawnych, stanowiskach organów podatkowych i orzeczeniach sądów.

Przygotowanie indywidualnych interpretacji podatkowych.

Reprezentacja Klienta przed organami podatkowymi w zakresie ewentualnych pytań czy kontroli ze strony organu.

Weryfikacja umów z dostawcami energii elektrycznej pod kątem zastosowania korzystnych dla Klienta zapisów umownych.

Analiza i identyfikacja ewentualnych ukrytych kosztów stosowanych przez operatorów.

Przeprowadzenie procesu zwolnienia z podatku akcyzowego.

Efekty współpracy

"Ayming Polska uświadomiła nam czym jest działalność badawczo-rozwojowa i jakie korzyści podatkowe w związku z tym nasza firma może uzyskać. W następstwie czego zaproponowane rozwiązania zapewniły nam uzyskanie korzyści."

"W efekcie swoich działań Ayming Polska przedstawiła istotne informacje o ponoszonych przez nas kosztach.Współpraca z Ayming Polska przebiegała owocnie, bez zastrzeżeń."

Pobierz list referencyjny w PDF.

Pobierz list referencyjny w PDF.

 

Przedsiębiorstwo Kamal jest jedną z największych i najprężniej działających firm produkujących wyroby betonowe w Polsce. Pierwszy zakład produkcyjny został uruchomiony w 1989 roku w Pakości koło Inowrocławia. W następnych latach  otwierane były kolejne zakłady - na dzień dzisiejszy firma posiada oddziały w Pakości, Krojantach koło Chojnic, Rypinie, Barczewie koło Olsztyna oraz w Szczecinie. W 2004 firma poszerzyła działalność o eksploatację kruszyw. Kopalnia w Radzikach, po modernizacji i wyposażeniu w najnowsze urządzenia, stała się głównym i strategicznym źródłem kruszyw w rejonie.