Praca w Ayming Polska

Ayming Polska to znakomity zespół złożony z najwyższej klasy specjalistów. Wspólnie łącząc doświadczenie wykonywanych usług w zakresie Business Performance Consulting oferujemy programy na najwyższym poziomie, dzięki którym klienci uzyskują maksymalne korzyści.

Prężnie działamy z oddziałami w 16 krajach: Belgii, Kanadzie, Chinach, Czechach, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Włoszech, Japonii, Holandii, Polsce, Portugalii, Hiszpanii, Słowacji i USA. Pracujemy dla najbardziej prestiżowych i wymagających klientów, którzy oczekują obsługi na najwyższym poziomie.

Praca w Ayming Polska zapewnia stały rozwój umiejętności  poprzez szkolenia oraz systemy motywacyjne.  Jesteśmy przekonani, że dzięki naszym sposobom integracji i wsparciu nowych pracowników zapewniamy optymalne warunki, w których mogą oni podejmować nowe wyzwania. Dlatego właśnie stosujemy metodę mentoringu - w procesie integracji nowych pracowników.

Ayming Polska zapewnia swoim pracownikom możliwości rozwoju ich kompetencji oraz mocnych stron. Organizacja jest  trwale zaangażowana w ochronę jakości życia w miejscu pracy i łączenie rozwoju zawodowego z osobistym. We Francji w 2005 r. Ayming Polska podpisała Kartę Różnorodności, a w 2008 Kartę Rodzicielstwa.

Zobacz aktualne oferty pracy