FMCG

Mlekovita

Analiza potrzeb

Przegląd opłat ponoszonych z tytułu podatku od nieruchomości.

Analiza kosztów w zakresie opłat środowiskowych

Zaproponowane rozwiązania

eryfikacja stanu faktycznego nieruchomości pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami prawa oraz ich interpretacjami przez właściwe organy. W przypadku identyfikacji niedoszacowań przygotowanie indywidualnej strategii pod kątem eliminacji lub minimalizacji potencjalnych kar.

Analiza wysokości opłat za korzystanie ze środowiska.

Plan działania dostosowany do potrzeb Klienta.

Aktywny nadzór nad przebiegiem procesu decyzyjnego przed organami administracyjnymi.

Efekty współpracy

"Zdefiniowanie możliwości redukcji obciążeń finansowych, ale i wdrożenie przedstawionych propozycji, co przyczyniło się do uzyskania wymiernych korzyści finansowych."

"Zrealizowana analiza przyniosła wymierne efekty w postaci oszczędności w latach objętych analizą oraz w kolejnych okresach rozliczeniowych."

Pobierz list referencyjny w PDF 

Pobierz list referencyjny w PDF 

 

MlekovitaMlekovita powstała w 1928 jako mała spółdzielnia stając się największą polską grupą mleczarską w przeciągu prawie 90 lat swojej działalności. Posiada w swojej ofercie ponad 700 produktów sprzedawanych w Polsce i na całym świecie. Od lat posiada największą w branży dynamikę przychodów stając się najcenniejszą marką produkcyjną w polskim sektorze mleczarskim według rankingu Rzeczpospolitej z 2017 roku. Firma posiada 16 zakładów produkcyjnych i 30 własnych centrów dystrybucyjnych.