FMCG

Mlekpol

Analiza potrzeb

Przegląd opłat ponoszonych z tytułu podatku od nieruchomości.

Zaproponowane rozwiązania

Weryfikacja stanu faktycznego nieruchomości pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami prawa oraz ich interpretacjami przez właściwe organy. W przypadku identyfikacji niedoszacowań przygotowanie indywidualnej strategii pod kątem eliminacji lub minimalizacji potencjalnych kar.

Efekty współpracy

"Indywidualne podejście i pełne zaangażowanie w realizowany projekt gwarantowały rzetelną jego realizację. Świadczone usługi zostały wykonane z zachowaniem należytej zawodowej staranności, terminowo i bez zastrzeżeń."

Pobierz list referencyjny w PDF

 

Mlekpol to jeden z dwudziestu największych przetwórców mleka w Europie. Mlekpol powstał na początku lat osiemdziesiątych XX wieku w Grajewie. Jako pierwszy podmiot skupowy w Polsce Mlekpol przekroczył granicę 1,5 mld litrów skupionego mleka od ponad 11 300 producentów.  Mlekpol posiada obecnie ponad 40% udział w krajowym rynku mleka UHT. W 2014 roku spółka zatrudniała ponad 2200 osób. Poza rynkiem krajowym Mlekpol eksportuje również swoje produkty do Ameryki Południowej, Azji i krajów Dalekiego Wschodu.