Energia, gaz, woda

MPGK Krosno

Analiza potrzeb

Przegląd opłat ponoszonych z tytułu podatku od nieruchomości.

Zaproponowane rozwiązania

Weryfikacja stanu faktycznego nieruchomości pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami prawa oraz ich interpretacjami przez właściwe organy. W przypadku identyfikacji niedoszacowań przygotowanie indywidualnej strategii pod kątem eliminacji lub minimalizacji potencjalnych kar.

Efekty współpracy

"Ayming Polska wykazała się profesjonalizmem, wnikliwością oraz dbałością o Klienta podczas realizacji projektu.Wysokie standardy współpracy, a także skuteczność działania pozwoliły na zidentyfikowanie wymiernych oszczędności dla naszego Przedsiębiorstwa."

Pobierz list referencyjny w PDF. 


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednoosobową Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Krosno i realizuje zadania z zakresu użyteczności publicznej.  Spółka została powołana 30 czerwca 1997r. aktem przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego ( działającego od 1936r.) w Spółkę. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest: Wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, Pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody, odbiór ścieków  komunalnych oraz oczyszczanie terenów miasta Krosna z nieczystości stałych, utylizacja nieczystości i prowadzenie składowiska odpadów komunalnych.