Produkty energetyczne 23/05/2018

Rok 2017 w energetyce

Głównym wskaźnikiem publikowanym rokrocznie przez portale branżowe jest ilość wytworzonej energii elektrycznej. W roku 2017 ze wszystkich źródeł...

Dowiedz się więcej

Analiza i doradztwo

Dotacje i ulgi na B+R umożliwiają przedsiębiorstwom obniżenie kosztów inwestycji i działalności operacyjnej. Jednak, aby móc skorzystać z dostępnego wsparcia, konieczne jest spełnienie wymogów formalnych i odpowiednie przygotowanie do procesu pozyskiwania funduszy lub odliczenia kosztów. W oparciu o międzynarodowe doświadczenie, Ayming Polska zapewnia profesjonalne wsparcie w:


Dzięki unikalnemu know-how, Ayming Polska umożliwia dobór rozwiązań znacząco zwiększających szansę na uzyskanie dofinansowania oraz pozwala w pełni wykorzystać możliwości, jakie oferuje ulga na B+R.