Dotacje unijne

 

W latach 2014-2020 Polska w ramach polityki spójności otrzyma z budżetu europejskiego 82,5 mld euro, co stwarza nowe możliwości rozwoju dla przedsiębiorstw. Uzyskanie dofinansowania to czasochłonny proces, który wymaga zdefiniowania projektu, wyboru źródła wsparcia, złożenia wniosku o dotację, podpisania umowy o dofinansowanie oraz rozliczenia przyznanej pomocy publicznej. Dzięki doświadczeniu i unikalnej wiedzy Ayming Polska zapewnia profesjonalne wsparcie w procesie pozyskiwania funduszy unijnych, co znacząco zwiększa szanse na uzyskanie dotacji

Ayming Polska oferuje kompleksowe wsparcie w pozyskiwaniu funduszy europejskich w takich obszarach, jak:

  • Projekty badawczo-rozwojowe – wsparcie w uzyskaniu dotacji dla prac B+R zmierzających do opracowania nowych produktów lub usług oraz wprowadzenia zmian w procesach produkcyjnych, a także budowy i wyposażenia laboratoriów badawczo-rozwojowych.

  • Inwestycje zwiększające efektywność energetyczną – wsparcie w uzyskaniu środków na zmiany w procesach technologicznych ukierunkowane na zmniejszenie energochłonności produkcji i minimalizację negatywnego wpływu na środowisko naturalne, inwestycje w zakresie gospodarowania odpadami, oraz produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

  • Inwestycje MŚP – pozyskiwanie dotacji na rozbudowę potencjału produkcyjnego, a także wprowadzanie nowych produktów i usług dla małych i średnich firm.

  • Horyzont 2020 – wsparcie w uzyskaniu dofinansowania dla międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych.

Gwarancje Ayming Polska: 

  • Ocena szans na uzyskanie dofinansowania – eksperci Ayming Polska przeprowadzają kompleksową analizę, która pozwala ocenić szanse projektu na uzyskanie dofinansowania oraz wskazać obszary wymagające poprawy lub rozwoju. Oceny dokonuje panel ekspertów, m.in. w oparciu o bazę wiedzy i konsultacje zewnętrzne.

  • Wsparcie na każdym etapie procesu – konsultanci Ayming Polska oferują kompleksowe wsparcie, od wyboru programu wsparcia, przez profesjonalne przygotowanie dokumentacji, aż po realizację i merytoryczne wsparcie na etapie rozliczania projektu.

  • Nadzór ekspercki - projekty realizują najwyższej klasy eksperci, w tym naukowcy i inżynierowie, oraz specjaliści mający wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania publicznego.

  • Uzyskanie wsparcia naukowego – dzięki współpracy z jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi, Ayming Polska umożliwia firmom uzyskanie odpowiedniego wsparcia naukowego, a także stworzenie konsorcjum.

  • Wdrożenie strategii rozwoju firmy z wykorzystaniem funduszy unijnych – Ayming Polska umożliwia zaplanowanie i wdrożenie długoterminowej strategii rozwoju firmy, uwzględniającej dostępne finansowanie publiczne. Konsultanci Ayming Polska specjalizują się zarówno w projektach inwestycyjnych, jak i badawczo-rozwojowych czy szkoleniowych.