Zdobądź dofinansowanie na inwestycje podnoszące efektywność energetyczną!

Weź udział w konkursie na dofinansowanie projektów POIiŚ 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach!

Tylko jeden nabór w 2018 r.!

 

Unijne dotacje dla firm: duże przedsiębiorstwa lub/i podmioty będące dostawcami usług energetycznych

Dofinansowanie dla projektów inwestycyjnych dotyczących efektywności energetycznej

Warunki konieczne do ubiegania się o wsparcie:

  • przeprowadzony audyt energetyczny
  • osiągnięcie wymaganego poziomu efektywności energetycznej dzięki planowanym inwestycjom

Kwota środków na dofinansowanie: 100 mln PLN

Forma wsparcia: pomoc zwrotna do 75% z możliwością uzyskania premii inwestycyjnej.

Pomoc zwrotna to oprocentowane, zwrotne dofinansowanie z możliwością umorzenia tj. przyznania premii inwestycyjnej), którego wysokość uzależniona jest od osiągnięcia zakładanego efektu (zmniejszenia zużycia energii) w wysokości od 5% do 15% wysokości wydatków.

 

Aktualne informacje o konkursie na stronie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Chcesz dowiedzieć się jak możemy pomóc Twojej firmie uzyskać unijne dotacje dla firm? Skontaktuj się z nami.