Zdobądź dotacje na B+R!

Chcesz zdobyć unijne dotacje na rozwój firmy? Weź udział w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach działania POIR 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, tzw. „Szybka ścieżka dla MŚP” Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020!

 

Unijne dotacje b+r dla firm: MŚP

Dotacje na innowacje produktowe lub procesowe na skalę kraju

Kwota środków na dofinansowanie: 1 400 mln PLN

Dofinansowanie do 90%!

Aktualne informacje o konkursie na stronie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Chcesz dowiedzieć się jak możemy pomóc Twojej firmie uzyskać dotacje na innowacje? Skontaktuj się z nami.