Ulgi na badania i rozwój


Od 1 stycznia 2016 r. przedsiębiorcy inwestujący w innowacje mogą skorzystać z ulgi w podatku CIT. Każde przedsiębiorstwo może odliczyć do 100% wyodrębnionych w ewidencji kosztów kwalifikowanych działalności badawczo-rozwojowej (B+R). W związku z tym, że wyniki prowadzonych badań nie mają znaczenia, ulgę można uzyskać również na te projekty, które nie zakończyły się sukcesem. Kluczem do skorzystania ze wsparcia jest prawidłowe zdefiniowanie działań, projektów oraz kosztów, stanowiących podstawę do skorzystania z ulgi.

 

W 2016 r. wartość odliczenia wynosiła 30% kosztów pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R oraz 20% (MŚP) lub 10% (duże firmy) pozostałych kosztów kwalifikowanych.

 

W 2017 r. przedsiębiorstwa mogły odliczyć 50% kosztów pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R oraz 50% (MŚP) lub 30% (duże firmy) pozostałych kosztów kwalifikowanych.

 

Od 2018 r. firmy mogą odliczyć 100% wszystkich kosztów kwalifikowanych, niezależnie od wielkości zatrudnienia.

 

Od 2018 r. większa wartość odliczenia

Dla kogo jest ulga B+R

Innowacje mogą pojawić się w wielu sektorach gospodarki. Z ulg B+R może więc skorzystać każda firma, niezależnie od wielkości i branży, w której działa. Szacuje się, że na uldze B+R może zyskać około 80% polskich firm. Wyjątek stanowią podatnicy, których koszty działalności B+R zostały sfinansowane w jakikolwiek sposób. 

 

Jak uzyskać ulgę B+R

Aby uzyskać ulgę należy:  

 • określić, czy przedsiębiorstwo prowadzi działalność badawczo-rozwojową zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności,
 • wskazać, które projekty i w jakim zakresie stanowią działalność B+R,
 • przypisać koszty kwalifikowane wskazanej działalności do ulgi podatkowej.

Co to jest działalność badawczo-rozwojowa

Działalność badawczo-rozwojowa to badania naukowe lub prace rozwojowe, które są podejmowane systematycznie przez przedsiębiorstwo w celu zwiększania, a także wykorzystania już istniejących zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Koszty kwalifikowane do odliczenia:  

 • koszty zatrudnienia pracowników w wysokości proporcjonalnej do czasu przeznaczonego na działania B+R
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R,
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową, na potrzeby prowadzonej działalności B+R,
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej w działalności B+R,
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R,
 • koszty uzyskania patentu, ochrony wzoru użytkowego i przemysłowego,
 • sprzęt specjalistyczny wykorzystywany bezpośrednio w działaniach B+R,
 • nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej.

Odliczenie nie przysługuje od kosztów amortyzacji samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali.

 


Obowiązki podatników, którzy chcą skorzystać z ulgi: 

 • wyodrębnienie w prowadzonej rachunkowości podatkowej kosztów działalności B+R,
 • poniesienie bezzwrotnych kosztów kwalifikowanych (np. koszty wynagrodzeń inżynierów opracowujących nowy lub znacząco ulepszony program),
 • zawarcie umowy z jednostką naukową – w przypadku zakupu badań podstawowych. 

 

Gwarancje Ayming Polska: 

 • Prawidłowe zdefiniowanie działań B+R – eksperci Ayming Polska przeprowadzają kompleksową analizę zakresu działalności badawczo-rozwojowej, dzięki czemu są w stanie określić czy i w jakim zakresie firma może skorzystać z ulgi B+R.
 • Właściwa kwalifikacja kosztów – dzięki unikalnemu know-how, eksperci Ayming Polska prawidłowo określają, które koszty działalności innowacyjnej należy zaliczyć do katalogu kosztów kwalifikowanych B+R, co umożliwia pełne wykorzystanie możliwości, jakie daje ulga B+R.
 • Zabezpieczenie prawne – konsultanci Ayming Polska przygotowują i kompletują dokumenty techniczne i naukowe oraz uzyskują interpretacje podatkowe, co zabezpiecza możliwość skorzystania z ulgi. 
 • Wsparcie na każdym etapie procesu –Ayming Polska zapewnia pełne wsparcie techniczne, naukowe, a także obsługę księgową i możliwość reprezentowania firmy przed organami podatkowymi.
 • Dostęp do unikalnego know-how – dzięki międzynarodowemu doświadczeniu w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, Ayming Polska dysponuje unikalną wiedzą na temat rozwiązań B+R.