Wyzwania dla firm

 

Pozyskanie dotacji unijnych to złożony proces, na który składa się analiza możliwości otrzymania dotacji, przygotowanie kompletu dokumentów i aplikacji, a w dalszej kolejności rozliczenie uzyskanego dofinansowania.

Z kolei skorzystanie z ulg B+R możliwe jest tylko w przypadku prawidłowego zidentyfikowania działań i projektów B+R oraz właściwego przypisania kosztów kwalifikowanych, które uprawniają do skorzystania z ulgi w podatku CIT.

Dzięki unikalnej wiedzy i globalnemu doświadczeniu, eksperci Ayming Polska, w przypadku:

  • zweryfikują szanse firmy na uzyskanie dofinansowania,

  • przygotują profesjonalną dokumentację aplikacyjną,

  • zapewnią pomoc w procesie rozliczania otrzymanego dofinansowania,
  • sprawdzą, czy firma może skorzystać i w jakim zakresie z ulgi B+R,

  • prawidłowo zakwalifikują  koszty uprawniające do skorzystania z ulgi w podatku CIT,

  • zapewnią wsparcie prawne, techniczne, naukowe i księgowe.