Doradztwo zakupowe

Ayming Polska z sukcesem zrealizował ponad 500 projektów, które przełożyły się na wymierne korzyści w postaci redukcji kosztów i/lub optymalizacji procesów zakupowych m.in. w takich przedsiębiorstwach jak: Black Red White, Camaïeu, Eden Springs, Effect Glass, Talex, CLN Polska, EFFECT System KAN, Simplast.


Cel: wymierne rezultaty

Ayming Polska oferuje rozwiązania, umożliwiające racjonalizację bieżących kosztów operacyjnych działalności biznesowej, skuteczne zarządzanie wydatkami w długoterminowej perspektywie, a w konsekwencji zwiększenie efektywności finansowej przedsiębiorstwa. 

Realizujemy zarówno złożone projekty doradcze, jaki i wybrane działania, np. optymalizację kosztów jednej kategorii zakupowej, analizę rynku czy optymalizację procesów zakupowych. Wspieramy Klientów na każdym etapie projektu, koncentrując się na uzyskaniu dla nich wymiernych rezultatów. Działania prowadzimy w oparciu o autorską metodologię Ayming AIM®:

  • Analiza – szczegółowa analiza w celu zidentyfikowania obszarów wymagających usprawnienia i przygotowania rekomendacji optymalizacyjnych,

  • Implementacja – wdrożenie rekomendacji zgodnie z ustalonym planem, wsparcie Klienta w zarządzaniu zmianą,

  • Mierzalne rezultaty – wsparcie Klienta w uzyskaniu mierzalnych wyników z wdrożenia w długoterminowej perspektywie.

W zależności od zakresu projektu, oferujemy różne formy współpracy i wynagradzania – od stałego wynagrodzenia, po success fee.