Doskonalenie procesów zakupowych

Ayming Polska opracowuje i wdraża rozwiązania usprawniające zarówno efektywność procesów zakupowych, jak i organizacji.

Doradztwo Ayming Polska obejmuje m.in.:

  • audyt istniejącego procesu zakupowego,
  • identyfikację ewentualnych ryzyk i obszarów wymagających usprawnień,
  • zaproponowanie nowych lub przeprojektowanie obecnych struktur, procedur i narzędzi,
  • przygotowanie procesu i procedur zakupowych (instrukcje, regulaminy),
  • kategoryzację wydatków i zbudowanie tzw. drzewa kategorii,
  • opracowanie i wdrożenie narzędzi i raportów zakupowych (spend report, compliance report, etc.),
  • budowę mierników i porównanie funkcji zakupowej w organizacji do innych, funkcjonujących na rynku.