Optymalizacja kosztów i procesów zakupowych

Na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się znaczenie obszaru zakupowego w firmach. Z dotychczasowej funkcji zaopatrzeniowca, rola działu zakupów ewoluuje w kierunku partnerstwa biznesowego, wspierającego decyzje strategiczne i generującego wartość dodaną dla organizacji. 

Wydatki związane z zakupem usług, materiałów i surowców stanowią istotną pozycję kosztową w przedsiębiorstwach. Analiza kosztów i procesów zakupowych oraz wdrożenie rozwiązań optymalizacyjnych wpływają na zwiększenie konkurencyjności operacyjnej prowadzonego biznesu. Obecnie efektywna funkcja zakupowa koncentruje się zarówno na optymalizacji kosztowej, jak i na strategicznym zarządzaniu obszarem zakupów. Jednocześnie nowoczesne działania zakupowe wymagają zrozumienia między innymi procesów produkcji i usług, struktur organizacyjnych oraz technicznej wiedzy. W oparciu o międzynarodowe doświadczenie w optymalizacji procesów biznesowych i gruntowną znajomość lokalnego rynku dostawców, Ayming Polska oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów i procesów zakupowych.

Nasze usługi skoncentrowane są wokół dwóch obszarów:


Współpracując z Ayming Polska korzystasz z profesjonalnego konsultingu strategicznego i operacyjnego, skupionego wokół 3 wartości:

  • Bezpieczeństwo – zapobieganie i zarządzanie ryzykiem. Szczegółowa analiza kosztów i umów podpisanych z dostawcami, benchmarking rynkowy. Weryfikacja specyfikacji przetargowej pod kątem wymagań biznesowych Klienta. Identyfikacja ewentualnych ryzyk i obszarów wymagających dodatkowego usprawnienia.

  • Korzyści – generowanie zysków. Poprawa efektywności działań zakupowych, dzięki optymalizacji procesów, wdrożeniu odpowiedniej metodyki oraz zaproponowaniu nowych lub przeprojektowaniu obecnych struktur, procedur i narzędzi. Redukcja kosztów zakupu materiałów lub usług.

  • Przewidywanie – wiedza na przyszłość. Doradztwo w zakresie tworzenia długofalowej strategii zakupowej (z uwzględnieniem analizy trendów cenowych i zmian na rynku dostawców) i możliwości stosowania dźwigni zakupowych oraz  rekomendowanie rozwiązań pod kątem przewidywanych zmian legislacyjnych.