Zakupy i zarządzanie łańcuchem dostaw

Ayming realizuje projekty zakupowe, których celem jest optymalizacja kosztów. Dzięki unikalnemu know-how i szczegółowej znajomości rynku, Ayming Polska wdraża rozwiązania, które przekładają się na lepsze wyniki biznesowe przedsiębiorstw.

Doradztwo Ayming Polska obejmuje m.in.:

  • analizę danych zakupowych,
  • badanie rynku i zidentyfikowanie potencjalnych dostawców,
  • ocenę potencjalnych dostawców,
  • przygotowanie i przeprowadzenie całego lub częściowego procesu przetargowego,
  • negocjowanie i renegocjowanie kontraktów z dostawcami,
  • stworzenie systemu oceny i kwalifikacji dostawców,
  • rozwój i/lub audyt dostawców,
  • strategiczne zarządzanie kategoriami zakupowymi,
  • budowanie strategii zakupowych.