Analiza i doradztwo

 

Ayming Polska zapewnia kompleksowe podejście i analizę wszystkich czynników wpływających na koszty w obszarze podatków i opłat lokalnych, a także wdraża rozwiązania ukierunkowane na uzyskanie maksymalnych korzyści.

Obszary analizy:  


Ayming Polska skutecznie wdraża oszczędności
w podatku od nieruchomości i kosztach użytkowania wieczystego, w oparciu o autorski system, wypracowany na bazie 11-letniego doświadczenia i współpracy z ponad 500 gminami. Metodologia Ayming Polska bazuje na czterech obszarach, takich jak:

  • indywidualna strategia wdrożeniowa – podzielona na etapy i uwzględniająca indywidualne podejście zarówno do Klienta, jak i do gminy,

  • najwyższa jakość usług – jako jedyna firma Ayming Polska realizuje proces wdrożenia rozwiązań zgodnie ze standardami ISO,

  • gwarancja szybkiej realizacji projektu – Ayming Polska pokrywa wszystkie koszty projektu i wynagradza się od sukcesu, co gwarantuje zakończenie podstępowania w możliwie najkrótszym czasie,

  • partnerska współpraca – zarówno z Klientem, jak i osobami odpowiedzialnymi za podatek od nieruchomości po stronie gminy.