Koszty akcyzy - produkty węglowe

Ayming Polska realizuje projekty z zakresu weryfikacji podatku akcyzowego zawartego w cenie produktów węglowych. Dzięki unikalnemu know-how i doświadczeniu, Ayming Polska oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie redukcji kosztów akcyzy, w tym określenie potencjału oszczędności i przedstawienie rozwiązań prowadzących do obniżenia kosztów nabycia produktów węglowych. Uzyskując prawomocne potwierdzenia od właściwych organów lub podpisując umowy z dostawcami usług objętych ofertą, Ayming Polska umożliwia firmom uzyskanie realnych oszczędności. 

Współpraca z Ayming Polska obejmuje następujące obszary: 

  • określenie potencjału oszczędności oraz przedstawienie propozycji rozwiązań prowadzących do redukcji kosztów nabycia wyrobów węglowych,
  • kompleksowa obsługa prawna prowadzona przez radców prawnych i specjalistów,
  • bieżąca analiza najnowszego orzecznictwa i piśmiennictwa dotyczącego podatku akcyzowego od wyrobów węglowych.