Obniżenie kosztów użytkowania wieczystego

 

Ayming Polska skutecznie obniża w przedsiębiorstwach opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz uzyskuje decyzje gwarantujące tę samą wysokość opłat w zakresie użytkowania wieczystego przez okres trzech lat.

Ayming Polska oferuje: 

  • weryfikację poprawności naliczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego – w ramach autorskiej metodologii, na którą składa się: analiza prawna – eksperci Ayming Polska badają zgodność sytuacji faktycznej i aktualnego sposobu naliczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego z obowiązującymi przepisami prawa; analiza stanu faktycznego – specjaliści Ayming Polska badają zgodność stanu faktycznego ze stanem prawnym nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste; wdrożenie – konsultanci Ayming Polska prowadzą proces wdrożeniowy aż do momentu uzyskania korzyści dla Klienta,

  • weryfikację opłat z tytułu użytkowania wieczystego – w celu obniżenia kosztów oraz uzyskania decyzji w zakresie użytkowania wieczystego z gwarancją tej samej wysokości opłat przez okres trzech lat,

  • stały monitoring czynników rynkowych – eksperci Ayming Polska analizują czynniki, które mogą mieć wpływ na zmianę opłat i sposób wykorzystania gruntu, a także zmiany prawne determinujące wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.