Obniżenie podatku od nieruchomości

 

Ayming Polska wprowadziła na polski rynek usługę weryfikacji podatku od nieruchomości. Dzięki unikalnemu know-how, wieloletniemu doświadczeniu w przeprowadzaniu analiz stanu faktycznego, prawnego i finansowego oraz autorskiej metodologii wdrożeniowej, Ayming Polska oferuje rozwiązania, które umożliwiają przedsiębiorstwom sprawne odzyskanie nadpłat. Dodatkowo Ayming Polska posiada własny dział R&D, który na bieżąco śledzi zmiany w zakresie analizy podatku od nieruchomości i opracowuje innowacyjne rozwiązania.

Ayming Polska zapewnia:

  • weryfikację sposobu opodatkowania majątku przedsiębiorstwa wraz z wizją lokalną nieruchomości,
  • analizę prawną wszystkich kategorii przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli,
  • przeprowadzenie specjalistycznych pomiarów powierzchni nieruchomości przez architektów z odpowiednimi uprawnieniami,
  • ekspertyzę prawno-podatkową i ekspertyzę techniczną nieruchomości,
  • prowadzenie postępowań wdrożeniowych,
  • odzyskanie nadpłaty w wyniku wdrożenia rekomendowanych rozwiązań.


W ramach prowadzonych działań Ayming Polska zapewnia pokrycie wszelkich kosztów związanych z wykonaniem ekspertyz technicznych i prawno-podatkowych, pomiarów dokonanych przez architektów i geodetów, a także pełną obsługę prawną wdrożenia wraz z ewentualnymi kosztami zastępstwa procesowego.