Optymalizacja kosztów akcyzy

Ayming Polska realizuje projekty optymalizacji kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie wyrobów energetycznych:


Na bazie kompleksowej analizy eksperci Ayming Polska określają potencjał oszczędności oraz przedstawiają rozwiązania umożliwiające przedsiębiorstwom obniżenie kosztów lub całkowite zwolnienie z podatku akcyzowego. Wszelkie rekomendacje opierają się na stosowanych ustawach, dyrektywach i najnowszym orzecznictwie oraz są przygotowywane we współpracy z radcami prawnymi. W wyniku prowadzonych postępowań wdrożeniowych firmy uzyskują zwrot nadpłaconej akcyzy.

Doradztwo Ayming Polska obejmuje takie obszary jak:

  • optymalizacja kosztów podatku akcyzowego od wyrobów węglowych, gazowych i energii elektrycznej – Ayming Polska umożliwia wygenerowanie realnych oszczędności opartych na prawomocnych potwierdzeniach od właściwych organów lub podpisaniu umów z dostawcami usług objętych ofertą,

  • kompleksowa obsługa prawna – radcy prawni i specjaliści Ayming Polska zajmują się sporządzaniem odpowiednich pism do organów, urzędów celnych, aktywnym prowadzeniem i śledzeniem przebiegu procedur administracyjnych, a także uzyskiwaniem odpowiednich opinii prawnych w toku prowadzonej procedury,

  • doradztwo operacyjne po wdrożeniu – eksperci Ayming Polska zapewniają m.in. analizę najnowszego orzecznictwa.