Audyt wewnętrzny VAT

Ayming Polska oferuje usługę audytu wewnętrznego obszaru podatku VAT, czyli kompleksową weryfikację prawidłowości rozliczenia VAT w przedsiębiorstwie. Głównym celem audytu jest zabezpieczenie przedsiębiorstwa na wypadek kontroli podatkowej. Dzięki pogłębionej analizie eksperci Ayming Polska wskazują także źródła oszczędności w obszarze VAT, proponując rozwiązania ukierunkowane na odzyskanie zapłaconego lub nieodliczonego podatku VAT.

Doradztwo Ayming Polska w zakresie audytu wewnętrznego VAT obejmuje:

  • weryfikację wybranej dokumentacji przedsiębiorstwa w celu określenia konieczności przeprowadzenia pogłębionego audytu,
  • szczegółową kontrolę okresową czyli dokładną analizę całości rozliczeń, tj. faktur, kalkulacji podatku VAT, prawidłowości klasyfikacji transakcji oraz złożonych deklaracji VAT,
  • wskazanie kompleksowych rozwiązań pozwalających zabezpieczyć firmę,
  • analizę dokumentacji pod kątem możliwości skorygowania deklaracji VAT w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki 0% dla transakcji pierwotnie wykazanych ze stawką krajową,
  • analizę faktur dotyczących nabycia towarów nieuwzględnionych we wcześniejszych rozliczeniach pod kątem możliwości wykazania ich w korektach deklaracji VAT,
  • propozycję kompleksowych rozwiązań pozwalających uzyskać oszczędności poprzez odzyskanie zapłaconego lub nieodliczonego podatku VAT,
  • wsparcie w zakresie wdrożenia rozwiązań.