Wyzwania dla firm

 

Zmieniające się warunki rynkowe wymuszają na firmach ciągłe identyfikowanie obszarów kosztowych i ich weryfikację. Należą do nich koszty podatków od nieruchomości, użytkowania wieczystego i podatku akcyzowego zawartego w cenie energii, gazu czy wyrobów węglowych oraz podatku VAT.

Dzięki unikalnemu know-how i doświadczeniu, eksperci Ayming Polska zweryfikują: 

 • czy podatki i opłaty płacone do gmin są uiszczane w odpowiedniej wysokości,
 • czy przedsiębiorstwo ma uregulowany stan faktyczny i prawny w zakresie podatków i opłat,
 • kiedy po raz ostatni był weryfikowany sposób naliczania podatków i opłat, a tym samym – czy jest to dokonywane prawidłowo,
 • czy dokumentacja techniczna jest aktualna,
 • czy podatnik jest przygotowany na kontrolę podatkową,
 • jakie jest prawdopodobieństwo kontroli podatkowej oraz jakie mogą być jej skutki,
 • czy jest możliwa redukcja obciążeń podatkowych i odzyskanie nadpłat,
 • jak szybko oraz w zgodzie z przepisami wdrożyć wnioski z analizy tak, by przynieść wymierne oszczędności i wzrost efektywności kosztowej,
 • czy podatek VAT rozliczany jest w prawidłowej wysokości,
 • czy konieczne jest przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości rozliczania podatku VAT,
 • czy zgromadzona dokumentacja jest prawidłowa i kompletna,
 • czy istnieje możliwość odzyskania podatku VAT z kosztów poniesionych przez firmę w ramach prowadzonej działalności,
 • czy istnieją niezapłacone lub nieodzyskane kwoty podatku VAT.