Jak obniżyć podatek od nieruchomości? Poprzez weryfikację powierzchni użytkowej.

Obniżenie podatku od nieruchomości jest jednym ze sposobów uzyskania przez przedsiębiorstwo dodatkowych środków finansowych. W celu określenia wysokości płaconego przez przedsiębiorstwo podatku od nieruchomości konieczne jest uwzględnienie wielu zmiennych, m.in. powierzchni użytkowej budynków. Zdarza się, że powierzchnia użytkowa wykazana w podstawie podatku od nieruchomości jest określona na podstawie dokumentacji technicznej czy projektowej. 

Książka Obiektu Budowlanego, Projekt Budowlany, dokumenty ewidencyjne – Księgi Wieczyste zawierają dane o powierzchni danego budynku, ale ich wykorzystanie do obliczenia podatku od nieruchomości nie zawsze jest właściwe. Informacje te często są niekompletne – niezaktualizowane o likwidacje bądź rozbudowy, jak również są sporządzane często do innych celów niż podatkowe. Dokładna definicja powierzchni użytkowej zawarta jest w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych i to zgodnie z nią powinno się dokonać pomiarów.

Po szczegółowej weryfikacji powierzchni użytkowej może okazać się, że przedsiębiorstwo nadpłaca podatek od nieruchomości. Jeżeli powierzchnia użytkowa była przeszacowana, można ubiegać się o odzyskanie podatku od nieruchomości nawet do pięciu lat wstecz.