Produkty energetyczne 23/05/2018

Rok 2017 w energetyce

Głównym wskaźnikiem publikowanym rokrocznie przez portale branżowe jest ilość wytworzonej energii elektrycznej. W roku 2017 ze wszystkich źródeł...

Dowiedz się więcej

Optymalizacja kosztów energii i gazu

Ayming Polska ma na koncie blisko 550 zakończonych sukcesem projektów, które przyniosły znaczące redukcje kosztów zakupu energii między innymi takim firmom, jak: Black Red White, Camaieu, Eden Springs, Effect Glass, Glaspol, Talex, CLN Polska, EFFECT System Polska, KAN, Simplast.

W zależności od zakresu projektu, oferujemy różne formy współpracy i wynagradzania – od stałego wynagrodzenia, po success fee.