Analiza i doradztwo

 

Analiza kosztów energii elektrycznej, gazu oraz podatku akcyzowego prowadzona przez Ayming Polska umożliwia dostosowanie warunków handlowych i technicznych do indywidualnych potrzeb i profilu energetycznego Klienta. To kompleksowe podejście i analiza wszystkich elementów składających się na ostateczny koszt energii elektrycznej pozwala na maksymalne wykorzystanie potencjału optymalizacyjnego.

Obszary analizy i doradztwa:

  • Optymalizacja profilu energetycznego przedsiębiorstwa – eksperci Ayming Polska, w oparciu o Prawo Energetyczne oraz Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, przeprowadzają analizę techniczną i weryfikują możliwości optymalizacji w obszarze profilu energetycznego, w tym m.in. energii czynnej, biernej, czy dostosowania certyfikatów.

  • Odzyskanie nadpłat z tytułu zakup energii i gazu – konsultanci Ayming Polska sprawdzają, czy na przestrzeni 3 lat poprzedzających podpisanie umowy, zaistniały nadpłaty z tytułu zakupu energii elektrycznej i/lub gazu ziemnego.

  • Optymalizacja podatku akcyzowego od energii elektrycznej, gazu ziemnego i wyrobów węglowych – eksperci Ayming Polska weryfikują możliwości zwolnienia z podatku akcyzowego, a także przeprowadzają proces odzyskiwania nadpłaconych środków.

  • Weryfikacja umów z dostawcami energii i gazu – prawnicy Ayming Polska specjalizujący się w Prawie Energetycznym, analizują umowy zakupu energii elektrycznej (dla lat poprzednich oraz aktualnie obowiązującą) pod kątem zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed niekorzystnymi zapisami.

  • Negocjowanie atrakcyjniejszej ceny zakupu energii i gazu – po otrzymaniu od Klienta uzyskanej we własnym zakresie oferty cenowej zakupu energii, konsultanci Ayming Polska przygotowują alternatywną propozycję cenową lub rekomendują wdrożenie stawki uzyskanej przez Klienta.