Audyt energetyczny

 

Ustawowy obowiązek dla firm

Od 1 października 2016 r. w Polsce obowiązuje znowelizowana ustawa o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831), która wymaga od części firm przeprowadzenia audytu energetycznego. Celem obowiązkowego audytu energetycznego jest uzyskanie informacji o zużyciu energii w przedsiębiorstwie oraz określenie, w jaki sposób i do jakiego poziomu można je zmniejszyć.

Obowiązkowy audyt energetyczny dotyczy przedsiębiorstw spełniających jeden z poniższych warunków:

  • zatrudniających średniorocznie co najmniej 250 pracowników, 
  • z rocznym obrotem netto przekraczającym 50 mln euro oraz z całkowitym bilansem rocznym powyżej 43 mln euro.

Termin realizacji 

Pierwszy audyt energetyczny należało przeprowadzić w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy lub od momentu spełnienia kryteriów określonych przez ustawodawcę. W ciągu 30 dni od przeprowadzenia audytu należy zawiadomić o jego wynikach prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Audyt należy powtarzać co 4 lata. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą w wysokości do 5 proc. rocznego przychodu.

Audyt – bezpieczeństwo, korzyści i przewidywanie

Ayming Polska oferuje kompleksowe usługi w zakresie realizacji audytów energetycznych. Wykonujemy audyty w wersji podstawowej lub rozszerzonej, a także pomagamy w uzyskaniu dofinansowania na zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Współpracując z Ayming Polska korzystasz z profesjonalnego wsparcia, skupionego wokół 3 wartości:

Bezpieczeństwo – zapobieganie i zarządzanie ryzykiem. Eksperci Ayming Polska analizują stan faktyczny w przedsiębiorstwie i identyfikują obszary wymagające poprawy. Audyt przeprowadzany jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o efektywności energetycznej oraz w oparciu o normę PN-EN 16247. 

Korzyści – generowanie zysków. Na podstawie analizy eksperci Ayming Polska przedstawiają rozwiązania mające na celu obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń, instalacji i obiektów, zwiększenie efektywności modelu zarządzania energią oraz poprawę wskaźników finansowych w organizacji. Dodatkowo, audyt rozszerzony zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania na inwestycje poprawiające efektywność energetyczną firmy.

Przewidywanie – wiedza na przyszłość. Współpraca z Ayming Polska umożliwia dostęp do specjalistycznej wiedzy na temat gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwie oraz informacji o najnowszych zmianach prawnych i rynkowych.