Wsparcie finansowe na poprawę efektywności energetycznej

Białe certyfikaty dla każdej firmy

Białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej. Warunkiem ich uzyskania jest przeprowadzenie audytu energetycznego, a następnie wykazanie, że w wyniku zrealizowanych lub planowanych działań proefektywnościowych, przedsiębiorstwo jest w stanie zaoszczędzić w ciągu roku co najmniej 115 MWh. Spełnienie tych wymogów pozwala firmie na wystąpienie do Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie białych certyfikatów. Po realizacji działań proefektywnościowych, białe certyfikaty można sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii, rekompensując część kosztów poniesionych na inwestycję. 

Wsparcie finansowe na poprawę efektywności energetycznej dla dużych przedsiębiorstw

Duże przedsiębiorstwo, które przeprowadzi audyt energetyczny i na podstawie otrzymanych rekomendacji zdecyduje się na wdrożenie inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej, może starać się o wsparcie finansowe z działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1.2. „Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach”. W ramach konkursu firma może uzyskać pożyczkę preferencyjną do 75 proc. kosztów kwalifikowanych z możliwością umorzenia w postaci dotacji. Wartość umorzenia zależy między innymi od wielkości osiągniętej efektywności energetycznej i może wynieść nawet 15 proc. Więcej informacji o konkursie