Optymalizacja kosztów energii i gazu

 

Zarządzający przedsiębiorstwami na co dzień mierzą się z szeregiem wyzwań. Efektywny i stabilny rozwój biznesu wymaga ciągłego poszukiwania możliwości zwiększenia przychodów oraz stałej optymalizacji wydatków.

 

Dla wielu przedsiębiorstw energia elektryczna i koszty gazu to istotne pozycje na liście kosztów. Powierzenie optymalizacji tych kosztów ekspertom zewnętrznym daje dodatkowe możliwości ich redukcji. Ayming Polska posiada ekspercką wiedzę na temat polskiego rynku energetycznego, w szczególności w zakresie optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej, gazu oraz podatku akcyzowego od wyrobów energetycznych (gaz, energia, węgiel)

Ayming Polska oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie redukcji kosztów energii. Dzięki szczegółowej znajomości rynku oraz wiedzy na temat najnowszych rozwiązań techniczno-finansowych, Ayming Polska umożliwia wygenerowanie istotnych oszczędności, a także zapewnienie stabilność dostaw i kosztów na przestrzeni lat.

 

Współpracując z Ayming Polska korzystasz z profesjonalnego konsultingu strategicznego i operacyjnego, skupionego wokół 3 wartości:

  • Bezpieczeństwo – zapobieganie i zarządzanie ryzykiem. Weryfikacja umów z dostawcami energii elektrycznej i gazu pod ką­tem zastosowania korzystnych dla Klienta zapisów umownych. Ana­liza i identyfikacja ew. ukrytych kosztów stosowanych przez ope­ratorów. Przeprowadzenie procesu zwolnienia z podatku akcyzowego,

  • Korzyści – generowanie zysków. Uzyskanie oszczędności. Zmniejsze­nie kosztów nabycia gazu i energii,

  • Przewidywanie – wiedza na przyszłość. Analiza trendów na rynku energe­tycznym. Specjalistyczna wiedza odnośnie gospodarki energetycznej w zakresie ważnych zmian praw­nych i rynkowych.