Produkty energetyczne 23/05/2018

Rok 2017 w energetyce

Głównym wskaźnikiem publikowanym rokrocznie przez portale branżowe jest ilość wytworzonej energii elektrycznej. W roku 2017 ze wszystkich źródeł...

Dowiedz się więcej

Analiza i doradztwo

Ayming Polska szczegółowo analizuje wydatki ponoszone w obszarze ubezpieczeń społecznych i środowiska pracy, pod kątem:  

 

Dzięki kompleksowemu podejściu i analizie wszystkich czynników wpływających na koszty w tym obszarze, Ayming Polska umożliwia dobór rozwiązań zapewniających maksymalne wykorzystanie potencjału optymalizacyjnego.