Produkty energetyczne 23/05/2018

Rok 2017 w energetyce

Głównym wskaźnikiem publikowanym rokrocznie przez portale branżowe jest ilość wytworzonej energii elektrycznej. W roku 2017 ze wszystkich źródeł...

Dowiedz się więcej

Optymalizacja kosztów pracy

Koszty pracy są jednym z kluczowych kosztów dla każdej organizacji. Ayming Polska oferuje doradztwo i wsparcie we wdrażaniu rozwiązań optymalizujących wszystkie składniki wpływające na koszty pracy pracodawcy, w tym wysokość składek odprowadzanych do ZUS.

Doradztwo Ayming Polska obejmuje: 

  • analizę analogiczną do działań kontrolnych organu rentowego,
  • analizę istniejących systemów wynagrodzeń oraz weryfikację podstawy wymiaru składek ZUS,
  • modyfikację elementów systemów motywacyjnych,
  • doradztwo w uzyskaniu środków z programów pomocowych przeznaczonych dla rynku pracy,
  • indywidualnie dopasowane rozwiązania pozostające w zgodzie z aktualnym orzecznictwem w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.