Optymalizacja składki na PFRON

 

Zgodnie z polskim ustawodawstwem, w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 25 pracowników (etatów), 6% wszystkich zatrudnionych muszą stanowić osoby niepełnosprawne. Pracodawcy, którzy nie spełniają tego wymogu, mają obowiązek odprowadzać miesięczne składki na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

 

Ayming Polska oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów PFRON. Dzięki eksperckiej wiedzy i znajomości przepisów, Ayming Polska wdraża rozwiązania obniżające składki na PFRON poprzez: 

  • skorzystanie z przewidzianych ustawowo odpisów,
  • optymalizację wydatków centrów kosztowych,
  • optymalizację współpracy działu zakupowego i księgowego,
  • wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.