Optymalizacja składki wypadkowej

 

Ayming Polska oferuje kompleksową platformę optymalizacyjną w zakresie składki wypadkowej, w tym weryfikację sposobu naliczania i wysokości składki, doradztwo w zakresie jej rozliczenia, interpretację złożonych przepisów prawnych, a także propozycję rozwiązań istotnie zwiększających skalę oszczędności.

 

Dzięki unikalnemu know-how i realizacji procesu w oparciu o autorską metodologię, Ayming Polska umożliwia uzyskanie znaczących oszczędności oraz podjęcie działań ukierunkowanych na zminimalizowanie poziomu składek i uzyskanie maksymalnych efektów finansowych w kolejnych latach.

Metodologia Ayming Polska koncentruje się na 3 obszarach: 

  • Rozliczenia – eksperci Ayming Polska analizują składkę wypadkową w celu identyfikacji potencjału i jej optymalnego rozliczenia w danym okresie składkowym,

  • Prawo – konsultanci Ayming Polska przeprowadzają analizę pod kątem zastosowania unikalnych rozwiązań prawnych oraz wyboru odpowiedniej ścieżki współpracy z ZUS, w celu maksymalnego obniżenia wysokości składki wypadkowej i uzyskania dodatkowych korzyści finansowych dla Klienta,

  • Prewencja – w ramach dodatkowej usługi, świadczonej po zakończeniu analizy, eksperci Ayming Polska przygotowują indywidualną symulację czynników wypadkowości i warunków zagrożenia, które wpływają na stopę procentową składki wypadkowej w kolejnych latach.

Gwarancje Ayming Polska: 

  • Bezpieczeństwo wdrożenia – konsultanci Ayming Polska potwierdzają z ZUS prawidłowość rozwiązań optymalizacyjnych,

  • Profesjonalna dokumentacja – wszelka dokumentacja jest przygotowywana przez uprawnionych specjalistów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych oraz BHP,

  • Nadzór ekspercki – projekt realizują najwyższej klasy eksperci i specjaliści, mający wieloletnie doświadczenie w postępowaniach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.