Ubezpieczenia społeczne i środowisko pracy

Raport Ayming: Składka wypadkowa. Nieoczywisty koszt, ukryte oszczędności

 

Składka wypadkowa jest często traktowana przez przedsiębiorstwa jako temat wyłącznie kadrowo-płacowy, który nie podlega ścisłemu nadzorowi działów finansowych. Firmy uznają, że jest to stała danina na rzecz ZUS i jej wysokością nie można zarządzać w takim samym stopniu, jak chociażby kosztem energii. 

 

W rzeczywistości wysokość składki wypadkowej zależy od szeregu czynników i każdego roku może być inna. Jest to jedyna składka ubezpieczeniowa, którą ustala się indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa. 

 

Z raportu „Składka wypadkowa. Nieoczywisty koszt, ukryte oszczędności” wynika, że:

zaledwie 2% firm płaci minimalną stopę procentową składki wypadkowej

65% wynosi udział obszaru „warunki zagrożenia” w oszczędnościach z tytułu składki wypadkowej

nawet 3% rocznej masy wynagrodzeń można odzyskać dzięki weryfikacji składki wypadkowej

 

Raport Ayming został przygotowany w oparciu o analizę 500 projektów weryfikujących wysokość składki wypadkowej przeprowadzonych w latach 2006-2018 w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 200 osób. Znajdują się w nim odpowiedzi m.in. na następujące pytania: 

  •  Jakie są najczęstsze powody nieprawidłowego ustalania wysokości składki wypadkowej? 
  •  Dlaczego działy finansowe powinny bliżej przyjrzeć się kosztom z niej wynikającym?
  •  Na co zwrócić uwagę, chcąc obniżyć dotychczasowe zobowiązania wobec ZUS z tytułu składki wypadkowej?

 

Zapraszamy do lektury raportu Ayming Polska „Składka wypadkowa. Nieoczywisty koszt, ukryte oszczędności”. 

  

Skorzystaj z doświadczenia Ayming przy weryfikacji prawidłowości ustalenia składki! Skontaktuj się z nami, wypełniając poniższy formularz:

Form Raport Podatek od nieruchomosci

Form Raport Ulga B+R