FMCG

Nutricia

Analiza potrzeb

Przegląd opłat ponoszonych z tytułu podatku od nieruchomości.

Analiza wysokości składki na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie wypadkowe.

Analiza kosztów w zakresie opłat środowiskowych.

Zaproponowane rozwiązania

Weryfikacja stanu faktycznego nieruchomości pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami prawa oraz ich interpretacjami przez właściwe organy. W przypadku identyfikacji niedoszacowań przygotowanie indywidualnej strategii pod kątem eliminacji lub minimalizacji potencjalnych kar.

Analiza składek pod kątem ewentualnych ryzyk. 

Przygotowanie indywidualnej strategii i wsparcie w zakresie minimalizacji skutków ewentualnych niedopłat.

Badanie poprawności dokumentacji i jej zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Analiza wysokości opłat za korzystanie ze środowiska.

Plan działania dostosowany do potrzeb Klienta.

Aktywny nadzór nad przebiegiem procesu decyzyjnego przed organami administracyjnymi.

Efekty współpracy

"Zrealizowana przez Spółkę analiza spełniła stawiane przed nią oczekiwania merytoryczne."

"Ayming Polska wykazała się profesjonalizmem, wnikliwością oraz dbałością o Klienta podczas realizacji projektu."

"Dzięki współpracy z Ayming Polska uzyskaliśmy znaczne oszczędności, które pozwoliły na poprawę naszych wyników finansowych."

Pobierz list referencyjny w PDF.

Pobierz list referencyjny w PDF.

Pobierz list referencyjny w PDF.

 

NUTRICIA jest liderem rynku żywności dla niemowląt i dzieci w Polsce. Powstała z połączenia firmy polskiej i zagranicznego inwestora w 1993 roku. Jest członkiem grupy spółek DANONE. Specjalizuje się w żywności dla niemowląt i dzieci oraz żywności medycznej - dla osób wymagających specjalnej diety.