Przemysł

Oriflame

Analiza potrzeb

Przegląd opłat ponoszonych z tytułu podatku od nieruchomości.

Przegląd kosztów zakupu gazu.

Zaproponowane rozwiązania

Weryfikacja stanu faktycznego nieruchomości pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami prawa oraz ich interpretacjami przez właściwe organy. W przypadku identyfikacji niedoszacowań przygotowanie indywidualnej strategii pod kątem eliminacji lub minimalizacji potencjalnych kar.

Weryfikacja umów z dostawcami gazu pod kątem zastosowania korzystnych dla Klienta zapisów umownych.

Analiza i identyfikacja ewentualnych ukrytych kosztów stosowanych przez operatorów.

Przeprowadzenie procesu zwolnienia z podatku akcyzowego.

Efekty współpracy

"W efekcie swoich działań Ayming Polska uzyskała dla nas oszczędności, a ponadto przedstawiła istotne dla naszej Firmy informacje o ponoszonych przez nas kosztach zakupu gazu ziemnego oraz potwierdziła poprawność wyliczeń wysokości podatku lokalnego"

Pobierz list referencyjny w PDF

  

Firma Oriflame została założona w Szwecji przez dwóch braci i ich przyjaciela w 1967roku. W ciągu 45 lat stała się międzynarodową firmą kosmetyczną prowadzącą sprzedaż bezpośrednią w ponad 60 krajach. Ponad 3,6 mln Konsultantów na całym świecie zajmuje się sprzedażą naszych wysokiej jakości kosmetyków. Firma Oriflame notowana jest na giełdzie Nasdaq OMX Exchange.