Przemysł

Panasonic

Analiza potrzeb

Przegląd opłat ponoszonych z tytułu podatku od nieruchomości.

Zaproponowane rozwiązania

Weryfikacja stanu faktycznego nieruchomości pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami prawa oraz ich interpretacjami przez właściwe organy. W przypadku identyfikacji niedoszacowań przygotowanie indywidualnej strategii pod kątem eliminacji lub minimalizacji potencjalnych kar.

Efekty współpracy

"Ayming Polska nie tylko realnie definiuje możliwości redukcji obciążeń fiskalnych, ale i z sukcesem wdraża przedstawione propozycje optymalizacji, skutkujące uzyskaniem wymiernych korzyści finansowych."

Pobierz list referencyjny w PDF.

 

Panasonic działa w ponad 35 krajach Europy i Wspólnoty Niepodległych Państw. Jego europejska siedziba znajduje się w Bracknell (UK), a działy marketingu, sprzedaży i inne ulokowane zostały w niemieckim mieście Wiesbaden.

W Europie i Wspólnocie Niepodległych Państw, w działach sprzedaży, marketingu, produkcji, wzornictwa, jak również w centrach badań i rozwoju oraz podmiotach wspierających Panasonic zatrudnia ponad 11000 ludzi.

Panasonic rozpoczął działalność biznesową w Europie w 1962 r., wraz z otwarciem pierwszego biura sprzedaży w Hamburgu (Niemcy).