Usługi

Poczta Polska

Analiza potrzeb

Przegląd opłat ponoszonych z tytułu podatku od nieruchomości.

Zaproponowane rozwiązania

Weryfikacja stanu faktycznego nieruchomości pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami prawa oraz ich interpretacjami przez właściwe organy. W przypadku identyfikacji niedoszacowań przygotowanie indywidualnej strategii pod kątem eliminacji lub minimalizacji potencjalnych kar.

Efekty współpracy

"Przyjęte standardy współpracy, a także skuteczność działania pozwoliły na osiągnięcie realnych oszczędności."

Pobierz list referencyjny w PDF.

 

Poczta Polska SA – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, zajmująca się świadczeniem usług pocztowych (listy i paczki), bankowo-ubezpieczeniowych – poprzez spółki z Grupy Kapitałowej Poczty Polskie. Poczta Polska to firma o 458-letniej tradycji, największy operator na rodzimym rynku – sieć obejmuje prawie 7200 placówek, filii i agencji pocztowych, świadczących usługi Klientom indywidualnym i biznesowym.