Budowlana

Polimex Mostostal

Analiza potrzeb

Analiza wysokości składki na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie wypadkowe.

Zaproponowane rozwiązania

Analiza składek pod kątem ewentualnych ryzyk.

Przygotowanie indywidualnej strategii i wsparcie w zakresie minimalizacji skutków ewentualnych niedopłat.

Badanie poprawności dokumentacji i jej zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Efekty współpracy

"Ayming Polska udowodniła, że oferowane przez nią usługi przynoszą rzeczywiste efekty w postaci sprawdzenia kosztów przez nas ponoszonych oraz przeprowadzenia, w ścisłej współpracy z nami, działań wdrożeniowych."

Pobierz list referencyjny w PDF

 

 

Polimex Mostostal Spółka Akcyjna – polskie przedsiębiorstwo budowlane, generalny wykonawca w zakresie budownictwa przemysłowego. Jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku.  W ramach Planu Rozwoju Grupa Kapitałowa PxM skupia się na czterech obszarach: energetycznym, nafty, gazu i chemia, a także budownictwa przemysłowego oraz produkcji. Polimex Mostostal S.A. otrzymał nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych za najwyższą stopę zwrotu z akcji i tytuł "Spółka Godna Zaufania", nadany przez Forbes Executive Forum i Polski Instytut Dyrektorów na podstawie oceny inwestorów indywidualnych.