Usługi

Polskie Radio

Analiza potrzeb

Przegląd opłat ponoszonych z tytułu podatku od nieruchomości.

Zaproponowane rozwiązania

Weryfikacja stanu faktycznego nieruchomości pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami prawa oraz ich interpretacjami przez właściwe organy. W przypadku identyfikacji niedoszacowań przygotowanie indywidualnej strategii pod kątem eliminacji lub minimalizacji potencjalnych kar.

Efekty współpracy

"Świadczone usługi zostały wykonane z zachowaniem należytej zawodowej staranności, terminowo i bez zastrzeżeń."

Pobierz list referencyjny w PDF.

 

Polskie Radio – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie, której celem działalności jest wypełnianie zadań radiofonii publicznej w Polsce. Pierwsza audycja radiowa została nadana z rozgłośni Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie 1 lutego 1925.