Budowlana

Śnieżka

Analiza potrzeb

Przegląd opłat ponoszonych z tytułu podatku od nieruchomości.

Przegląd kosztów zakupu energii elektrycznej.

Zaproponowane rozwiązania

Weryfikacja stanu faktycznego nieruchomości pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami prawa oraz ich interpretacjami przez właściwe organy. W przypadku identyfikacji niedoszacowań przygotowanie indywidualnej strategii pod kątem eliminacji lub minimalizacji potencjalnych kar.

Weryfikacja umów z dostawcami energii elektrycznej pod kątem zastosowania korzystnych dla Klienta zapisów umownych.

Analiza i identyfikacja ewentualnych ukrytych kosztów stosowanych przez operatorów.

Efekty współpracy

"Przeprowadzona analiza podatku od nieruchomości dostarczyła informacje z zakresu sytuacji przedsiębiorstwa, dotyczącej płatności podatku od nieruchomości."

"Dzięki współpracy z Ayming Polska uzyskaliśmy znaczne oszczędności, które pozwoliły na poprawę naszych wyników finansowych."

Pobierz list referencyjny w PDF.

Pobierz list referencyjny w PDF. 

 

ŚnieżkaFabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA jest wiodącą spółką w Grupie Kapitałowej Śnieżka i czołowym producentem farb i lakierów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Tak wysoką pozycję firma osiągnęła w niespełna 30 lat, jej początki sięgają bowiem 1984 roku. Dobra znajomość branży oraz skuteczne i efektywne zarządzanie Spółką, w krótkim czasie zaowocowały dynamicznym rozwojem i pozwoliły na osiągnięcie obecnej pozycji rynkowej. Aktualnie Śnieżka jest nie tylko jedyną w branży firmą notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale także jedyną kontrolowaną przez polski kapitał.