Energia, gaz, woda

Star-Wik

Analiza potrzeb

Przegląd opłat ponoszonych z tytułu podatku od nieruchomości.

Zaproponowane rozwiązania

Weryfikacja stanu faktycznego nieruchomości pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami prawa oraz ich interpretacjami przez właściwe organy. W przypadku identyfikacji niedoszacowań przygotowanie indywidualnej strategii pod kątem eliminacji lub minimalizacji potencjalnych kar.

Efekty współpracy

"Zlecona usługa [...] została zrealizowana z zachowaniem ustalonych warunków i terminów w sposób nie budzący naszych zastrzeżeń. Dzięki analizie nasza Spółka poprawi swoje wyniki finansowe."

Pobierz list referencyjny w PDF

 

Star Wik

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK Spółka z o.o. jest wydobycie, uzdatnianie i dostarczenie wody odbiorcom oraz odprowadzenie i oczyszczenie ścieków dostarczonych od gospodarstw domowych, podmiotów gospodarczych, obiektów użyteczności publicznej i in. Przedsiębiorstwo swoim zasięgiem usługowym obejmuje miasto i częściowo gminę Starogard Gdański.