Warunki prawne

UWAGI PRAWNE

Ta witryna (strona internetowa) jest publikowana przez firmę Ayming, spółkę akcyjną uproszczoną wg. prawa Republiki Francji (SAS), zarejestrowana pod RCS w Nanterre pod numerem 414 119 735, o kapitale 70 665 286,92 euro, z biurem pod adresem 12/14 / 16 rue Sarah Bernhardt 92600 Asnieres -sur -Seine.

Numer płatnika VAT na terenie wspólnoty FR 95414119735

Tel: +33 (0)1 41 49 41 00

Prezes: Hervé Amar

Dyrektor ds. publikacji: Hervé Amar, Prezes

Redaktor zarządzający: Sophie Cormary , Dyrektor ds. Komunikacji

Hosting: Ayming

Projekt: St John's

 

OGÓLNY REGULAMIN I WARUNKI DOSTĘPU DO WITRYNY I JEJ UŻYTKOWANIA

Założeniem witryny Ayming.com jest dostarczenie informacji na temat działalności firmy Ayming. Zaakceptowanie Regulaminu jest niezbędne do nawigowania strony. Przed przeglądaniem witryny, każdy użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W przypadku nie wyrażenia zgody na cześć lub wszystkie zapisy Regulaminu, prosimy o opuszczenie witryny.

Ayming nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za czasowe ograniczenie dostępu do witryny ze względu na prace konserwatorskie lub usprawnienia wprowadzane na stronie, lub z powodów technicznych niezależnych od firmy. Ayming zastrzega sobie prawo, bez możliwości żądania rekompensaty ze strony użytkowników, do zmiany, zawieszenia lub usunięcia jakichkolwiek elementów strony, nawet jeśli to doprowadzi do niedostępności funkcji lub treści na stronie. Ayming zastrzega sobie również prawo do ograniczenia użytkownikom dostępu do strony. 

PRAWA AUTORSKIE

Informacje zawarte na stronie, wliczając w to znaki handlowe, logotypy, oprogramowanie, tekst, obrazy, grafika oraz baza danych i struktura strony są wyłączną własnością Ayming i podlegają ochronie poprzez odpowiednie zapisy prawa własności intelektualnej.

Użytkownik może zapisywać kopie lub drukować strony witryny tylko dla użytku osobistego, pod warunkiem zachowania zgodności z prawami autorskimi. Jakiekolwiek komercyjne użycie lub dystrybucja publiczna jest zabroniona. Użytkownik nie może pod żadnym pozorem zmieniać lub usuwać treści witryny. Jakiekolwiek użycie nie określone w Regulaminie jest niedozwolone i wymaga uprzedniej pisemnej zgody Ayming, w szczególności nie zezwala się na (i) powielanie znaków handlowych i logotypów Ayming, (ii) na używanie lub pobieranie części lub całości baz danych używanych przez witrynę, (iii) używać programów witryny lub (iv) zamieszczać czegokolwiek, co mogłoby naruszyć własność intelektualną stron trzecich.

DANE OSOBOWE

Ayming nie gromadzi danych osobowych (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, cookies czy aplety Java), które mogłyby zidentyfikować użytkownika bezpośrednio lub pośrednio, wyłączywszy adres IP, który zostanie natychmiast uczyniony poufnym. Dane osobiste podawane przez użytkownika dobrowolnie w formularzach ocen są dodawane do naszej bazy klientów i używane celem odpowiedzenia na zapytania i informowania o naszych usługach. 

Jeśli użytkownik udostępnia dane osobowe firmie Ayming, to zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych osobowych z 6 stycznia 1978, z poprawkami zawartymi w ustawie z dnia 6 sierpnia, 2004, użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany, czy usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu, proszę skontaktować się z nami telefonicznie +33 (0)1.41.49.41.00 lub listownie: Ayming Communication Department, 185 Avenue Grésillons 92622 Gennevilliers Cedex France. Zebrane informacje pozostają wyłącznie w posiadaniu Ayming i nie będą przekazywane lub wymieniane ze stronami trzecimi.

CIASTECZKA

Ciasteczka (pliki rozpoznające użytkowników i optymalizujące nawigację strony) używane są tylko do zarządzania informacjami systemowymi i analizowania ich zużycia (pomiary ilości odwiedzin, typowa ścieżka użytkownika…). Ciasteczka przechowuje się przez okres maksimum 13 miesięcy.

Pomiary ilości odwiedzin przez ciasteczka (statystyka)

Przy pomocy ciasteczek zbieramy informacje na temat tego, jak goście nawigują naszą stronę. Narzędziem analitycznym do tego używanym jest Google Analytics.

Każdy użytkownik może kasować lub chronić się przed ciasteczkami używając funkcji swojego komputera i / lub przeglądarki. Aczkolwiek, zablokowanie ciasteczek może utrudnić dostęp do wszystkich funkcjonalności strony. 

Ustawienia ciasteczek można zmienić bezpośrednio z przeglądarki.

Apple Safari 

 Zakładka "Prywatność”, menu „Preferencje”, obszar zatytułowany „Ciasteczka i inne dane witryny "

Google Chrome 

Zakładka "Prywatność " menu „Ustawienia" , pod ikoną „Menu Chrome” w obszarze nazwanym „Ciasteczka i dane witryny "

Microsoft Internet Explorer 

Menu „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, następnie „Ogólne” a potem „Historia przeglądania”, następnie „Ustawienie”, „Tymczasowe Pliki internetowe i historia” a następnie „Pokaż pliki”;

Mozilla Firefox

Menu „Narzędzia”, pod „Opcjami”, w zakładce „Prywatność”, funkcja o nazwie „kasuj specyficzne ciasteczka"

Udostępnianie ciasteczek na portalach społecznościowych

Nasza strona zawiera linki i opcje umożliwiające udostępnianie na Facebooku, Twiterze i innych, podobnych portalach społecznościowych, umożliwiających dalsze dzielenie się treściami naszej strony. Przy kliknięciu na guzik udostępniania, zainstalowane mogą zostać pliki ciasteczek strony trzeciej. Zarządzanie tymi plikami jest niezależne od firmy Ayming i podlega pod regulaminy i polityki prywatności każdego portalu społecznościowego. 

W przypadku ciasteczek dodawanych przez Facebook

https://fr-fr.facebook.com/help/cookies 

W przypadku ciasteczek dodawanych przez Twitter

https://support.twitter.com/articles/20170518-utilisation-des-cookies-et-des-technologies-similaires-par-twitter 

W przypadku ciasteczek dodawanych przez LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy 

Aby dowiedzieć się więcej o Ciasteczkach, proszę odwiedzić stronę CNIL  pod adresem: http: //www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/ 

LINKI

Ta witryna zawiera linki prowadzące do zewnętrznych stron internetowych. Ayming nie jest zobowiązana do weryfikowania czy aprobowania tych witryn czy ich treści, nie może też zagwarantować, że owe linki są działające i aktualne. Ayming nie może być odpowiedzialna za treści tych stron, używając tych linków, użytkownik robi to na własne ryzyko. 

Jakiekolwiek roszczenia, konflikty czy problemy związane z niniejszą witryną będą rozpatrywane przez francuski sąd, jurysdykcji Nanterre.

AKTUALIZACJA

Ayming zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszych zapisów (regulaminu i informacji prawnych) w którymkolwiek momencie zależnie od ewolucji treści na witrynie. Użytkownik może zapoznać się z Regulaminem każdorazowo odwiedzając stronę. 

Copyright: © Ayming - 2016. All rights reserved.